KŘEST NOVÉ KNIHY O TURNOVĚ „Z Velkého Turnova"

Z Velkého Turnova
Podoba města v časech nedávno minulých

Nová kniha Davida Marka představující podoby města na dosud nepublikovaných fotografiích.
Pátek 27. února 2015 v 18.00 hod. v galerii muzea.