Z nitra sopky až k lázeňským pramenům

Sraz: 9. května v sobotu v 9:15 na autobusové zastávce v obci Vyskeř (autobus z Turnova odjíždí z terminálu v 8:45, z autobusového nádraží v 8.48).

Cíl: vlaková stanice Karlovice-Sedmihorky (v odpoledních hodinách, cca mezi 14.00 a 15.00); dle domluvy lze dojít pěšky až do Turnova.

Vzdálenost: s návratem do Sedmihorek 8 km; s návratem do Turnova 12 km; kromě výstupu na Vyskeř budeme zbytek cesty již jen klesat.

Finanční náklady: dopravu na místo srazu a zpět si hradí každý sám.

Vybavení: pevná obuv, vhodné oblečení (dle počasí), svačina a pití na celý den, dobrá nálada, roušky!!!; kladivo není nutné.

Z důvodu epidemie půjdeme buď jako jedna skupina o deseti účastnících nebo vytvoříme dvě skupiny po deseti lidech.

Naše první letošní procházka sice začne ostrým výstupem na Vyskeř, ale z vrcholu už budeme klesat jen dolů. Během výstupu na vrchol se budeme zastavovat a ukážeme si fenomény, které nám poví o typu erupce tohoto vulkánu. Po pohodlné asfaltce projdeme obcí Drahoňovice a na kraji lesa si ukážeme, že i v Českém ráji máme skalní brány a povíme si o tom, jak taková skalní brána vzniká. Sejdeme neznačenou stezkou zpět na zelenou značku, odkud se budeme proplétat mezi pískovcovými věžemi. Zde si řekneme něco o stratigrafii křídových sedimentů, a především si povíme, jak takové pískovcové skalní město vzniká. Projdeme částečně arboretem, kde můžeme dát obědovou přestávku. Až k zámku Hrubá Skála ale nepůjdeme a U Adamova lože uhneme na žlutou turistickou stezku. Zámek totiž uvidíme ze známých vyhlídek, ze Zámecké a Mariánské. Odtud už budeme klesat k lázním, kde ochutnáme Antonínův a Barbořin pramen. U ochutnávání si povíme odkud se prameny vzaly, a i něco o historii Lázní Sedmihorky. Odtud už sejdeme až do Sedmihorek. Pokud bychom se rozhodli, že půjdeme až do Turnova, Tak půjdeme po žluté přes další prameny, Maják až na Valdštejn. Poslední pískovcovou věží na cestě by byla Hlavatice – známá přírodní „rozhledna“ s výhledem na Turnov.

Přihlášky na exkurzi zasílejte na e-mailovou adresu bubal@muzeum-turnov.cz, příp. telefonicky 778 779 917.

ZVEME VÁS NA GEOLOGICKÉ EXKURZE

I v letošním roce se opět můžete těšit na geologické exkurze, které pro vás připravil geolog Jan Bubal. Exkurze nejsou určeny jen zájemcům o geologické vědy, ale i všem milovníkům historie a krásné přírody. Exkurze zvládne každý, průměrně zdatný turista. Většinu výprav absolvujeme pomocí hromadné dopravy, a především pěšky (max. 12 km), na poslední se vydáme vlastními auty. K účasti je nutné přihlásit se na emailové adrese bubal@muzeum-turnov.cz, telefonním čísle: 778 779 917, nebo osobně na pokladně muzea. V případě přetrvávající pandemie a karantény mohou být exkurze přesunuty nebo zrušeny. Podrobnosti ke každé exkurzi najdete v dostatečném předstihu na webových stránkách muzea.

9. 5. Z nitra sopky až k lázeňským pramenům
Exkurzi zahájíme výstupem na Vyskeř, vrcholek, který byl v minulosti sopkou. Tím, že se ocitneme na nejvyšším místě široko daleko, tak budeme většinu cesty již jen klesat. Navštívíme jedno z největších skalních měst v Českém ráji, prohlédneme si významné skály a podíváme se na to, jak vznikají skalní věže a brány. Při sestupu se zastavíme na pitnou kůru do Sedmihorek. Zde můžeme počkat na vlak nebo dojít až do Turnova.

23. 5. Po stopách „českého granátu“ IV – tentokrát do Kolína
Ano, i v okolí Kolína se v minulosti těžili „české granáty“ a my se na ta místa pojedeme podívat. Navštívíme bývalé lomy a „doly“ v Ratboři, Sedlově nebo Bořeticích. Oproti jiným lokalitám, které jsme v minulosti navštívili, zde však uvidíme granáty i zarostlé v primární hornině.

7. 6. Za hornictvím do okolí Nového Města pod Smrkem
U Nového Města pod Smrkem, mezi Měděncem a Rapickou horou se v minulosti těžily skarnové rudy s obsahem cínu, ale i mědi, železa, olova a zinku. Vydáme se do míst, kde těžba probíhala, a kromě pozůstatku po dolování zkusíme sbírat minerály, které byly předmětem těžby. Podíváme se i na horniny jizerského krystalinika, z nichž jedna je velmi zvláštní. Exkurzi můžeme zakončit „U Spálené hospody“.

27. 6. Krajina mladších prvohor v okolí Košťálova
V karbonu se vrásnily naše hory, v jejichž předpolí vznikaly pánve s jezery. Naše území se nacházelo na rovníku, teploty zde byly vysoké a klima humidní. O pár milionů let později, v období zvaném perm, se naše území posunulo více k severu. Probíhala zde intenzivní sopečná činnost, naše klima bylo aridní, velmi suché. A právě do těchto dvou období, karbonu a permu, se společně vydáme.

5. 7. Exkurze do Polska II
Na polské straně Krkonoš se nachází městečko Szklarska Poreba, v jehož okolí se nachází několik mineralogických lokalit. Kromě nejvýše položeného lomu ve střední Evropě, který těžil mohutnou křemennou žílu, navštívíme i další lokality, kde bude možnost sbírat minerály (dle domluvy), a také místní mineralogické muzeum. V případě, že bude stále platit zákaz vstupu do Polska, bude exkurze zrušena nebo nahrazena.