Z JEDNOHO KMENE – otevření nové stálé expozice na Dlaskově statku

NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE NA DLASOVĚ STATKU
Z jednoho kmene – tak se jmenuje nová stálá expozice, která bude otevřena 1. dubna tohoto roku na Dlaskově statku v Dolánkách. Je věnována tradičním technologiím rukodělného zpracování přírodních matriálů – dřeva a proutí. Dřevo bylo ve vesnicích v Pojizeří nejdůležitější surovinou po staletí. Člověk s ním přicházel do styku denně. Buď jako s výrobkem, surovinou nebo pracovním nástrojem. Dřeva byl všude dostatek, a tak se v celém regionu přirozeně rozvíjelo jeho zpracování. V souvislosti s tím se tak rozvíjela řemesla, která se dřevem pracovala. Stálá expozice, která bude na Dlaskově statku zpřístupněna po celý rok, se proto možnostem zpracování dřeva věnuje. Seznamuje návštěvníky s dílem tesařů, sekerníků, truhlářů i řezbářů, košíkářů a dalších výrobců, pro které bylo dřevo lehce dostupným materiálem. K vidění jsou nejen hotové výrobky s jejich funkční i estetickou hodnotou, ale i ukázka dovedností a řemeslného umu, díky kterým venkovští tvůrci vytvářeli z přírodních materiálů předměty nutné pro uchování života a rozvoj své existence. Snahou autorky expozice je demonstrovat v prostorách Dlaskova statku výrobní postupy, z nichž je patrná pozoruhodná zručnost a důvtip výrobců i souznění člověka s přírodou, díky čemuž vznikaly předměty užitečné, trvanlivé a krásné. Samostatná část expozice je pak věnována podomácké výrobě v Pojizeří, pro kterou byly nástroje a náčiní vyrobené ze dřeva nezbytné – zpracování lnu a tkalcovství a podomáckému broušení drahých kamenů.
 
Otevírací doba Dlaskova statku:
denně kromě pondělí
Duben – říjen            9.00 – 16.00 hod.
Červen – srpen         9.00 – 17.00 hod.
Prosinec                       9.00 – 16.00 hod.