Výprava za lokalitami zeolitů západní Indie (Přednáškové Putování za minerály II)

Přednášející: David Mašín, Univerzita Karlova v Praze
Povídání bude koncipováno jako cestopisná přednáška ukazující lokality a způsob dobývání klasických vzorků zeolitů z indických nalezišť, které u nás známe pod jednotným označením Poona. Ukážeme si, že se jedná o mimořádně rozlehlou oblast, jednotlivé lokality se nachází i mnoho hodin cesty od tohoto města. Představeny budou například lomy Jalgaon, kde se nachází typické velké čiré krystaly apofilytu, nebo lokalita typického minerálu cavansitu Wagholi. Podíváme se též do skladů místních obchodníků s minerály, kteří prodávají mimořádné vzorky do celého světa.
Kamenářský dům / 17.00 hod. / Vstupné: 20,- Kč
Přednáškové Putování za minerály II
Od poloviny ledna jsme pro vás přichystali již druhý ročník cyklu mineralogicko-cestopisných přednášek s názvem Putování za minerály. Přednášky se budou řídit stejným modelem jako loni. Budou se týkat cest do jiných zemí, jejichž primárním účelem byla návštěva mineralogických, příp. geologicky zajímavých lokalit, sběr a nákup minerálů. To ale neznamená, že budou určené jen odborníkům a milovníkům „kamenů“. Určitě si v nich najde své i prostý cestovatel, protože na mnoha fotografiích bude prezentována jak nádherná krajina, fauna a flóra, tak i kultura a především zážitky samotných cestovatelů.
Přednášky budou probíhat pravidelně každou středu od 17 hodin v Kamenářském domě, první proběhne 17. ledna. Myslím si, že i letos je nabídka více než zajímavá a země jako Brazílie, Indie nebo Čína slibují poutavou podívanou doplněnou o mnoho zážitků. Doufám, že přijdete v hojném počtu a třeba vás nově nabyté informace inspirují natolik, že se sami rozhodnete danou zemi navštívit. Vstupné 20 Kč.