Volné setkání lidí z fotografií, přátel a veřejnosti – doprovodná akce k výstavě Pavla Charouska

Doprovodný program k výstavě:
18. 9. – Volné setkání lidí z fotografií, přátel a veřejnosti, Kamenářský dům od 16.30 hodin

3. 10. – Beseda s autorem spojená s promítáním (mj. i výsledků práce žáků škol), Kamenářský dům od 17.00 hodin