Vernisáž výstavy obrazů Karla Janáka "Krajiny mého srdce"

K sedmdesátinám turnovského výtvarníka Karla Janáka pořádáme jako první výtvarnou výstavu letošní sezóny – dětský salón nepočítaje – rozsáhlou retrospektivu jeho obrazů a grafiky. Ty po desetiletí patří k výrazným jevům naší regionální scény, ale podnikavý autor s nimi seznamuje veřejnost i v dalších regionech, naposledy v Přerově. Všestranný autodidakt zkouší rozličné techniky a žánry, ale nejvíce doma je přeci jen v krajinomalbě, kterou zachycuje v rozsáhlé škále záběrů od rozmáchlých scenérií se vzdálenými obzory po detail, přírodní motiv, jako je třeba zákoutí s devětsilem rašícím z loňského listí.  Stejně jako generace krajinářů před ním jej mocně oslovil Český ráj a tak, přestože objevuje vlastní neotřelé pohledy, nechybí na jeho obrazech ani známé siluety Kozákova nebo Trosek. Janák si postupně osvojil charakteristický malířský přednes s realisticky podanými tvary a výraznou hutnou barevností a je proto divákům srozumitelný a blízký. (mc)