Pomlázka teče okolo pece – Velikonoce na Dlaskově statku

Pomlázka teče okolo pece – Velikonoce na Dlaskově statku
sobota 30. 3. 2013 od 9.00 do 17.00 hod.
Akce navazuje v cyklu výročních svátků na předchozí Masopust. Již tradiční součástí tohoto pořadu je vystoupení folklórních souborů, program pro děti, dílna velikonočních dekorací. Novinkou letošního programu bude rekonstrukce obyčeje „Honění Jidáše“, ve které se představí děti z muzejního kroužku Malý etnograf.  Velikonoce na Dlaskově statku otevřou letošní návštěvní sezónu. Návštěvníci tak mohou od 30. března navštívit stálou expozici „Už mou milou do kostela vedou“, která je věnována tradiční lidové svatbě.
Velikonoční zvykoslovná dílna  – výroba Jidáše, drátovaných kraslic a pletení pomlázky
Dílny na statku budou pestré, aby se jich mohli zúčastnit všichni zájemci – malí i velcí. Kluci i holky se naučí plést pomlázku, budou si moci vyrobit také tradiční dřevěnou píšťalku.
Kulturní program:
10.30 – 11.00 hod. Folklórní soubor Šafrán z Brna s Cimbálovou muzikou Sylván
11.00 – 12.00 hod. Písničky a říkanky s Evou Kordovou, Velikonoční soutěže pro děti
12.00 – 12.45 hod. Divadlo Rolnička
13.00 hod.                Honění a upalování Jidáše – staročeská velikonoční hra
13.45 – 14.30 hod. Divadlo Rolnička
15.00 – 16.30 hod. Hudební skupina DEVÍTKA
Chybět nebude tradiční velikonoční jarmark a občerstvení.
Honění Jidáše v pašijový týden (popis zvyku)
Zvyk „honění Jidáše“ patří mezi nejstarší velikonoční české hry. Z původního náboženského obřadu se vyvinula dětská zábava, s popěvky namířenými proti Jidáši a Židům, kteří ukřižovali Krista Pána. V 16. století byla již obchůzka s popěvkem o Jidáši nevěrném všeobecně tak oblíbena a rozšířena, že v Kancionálech tehdejších se udává u některých písní návod: zpívá se jako: „O nevěrný Jidáši, co ‘s to učinil… Židé nevěrní jako psi černí. Tyto popěvky se téměř doslova shodují s nynějšími říkadly.
Obyčej „Honění Jidáše“ jindy nazývaný „chodit zarachtat“, „drnkačka“ či „řehtačka“ je spojen s obchůzkou chlapců, kteří s řehtačkami, jejichž hlomoz nahrazuje zvonění zvonů, které „odletěly do Říma“ chodí na zelený čtvrtek (v poledne a večer), na velký pátek (ráno – okolo půl sedmé, v poledne a večer – klekání) a na bílou sobotu ráno. Děti projdou vsí a mají s sebou řehtačky nebo dřevěné klapačky.  Po cestě přerušovaně rachtají. O bílé sobotě ráno, kdy jdou naposledy, (někde i v pátek večer) jdou od domu k domu, všude zazvoní a společně přednesou tuto říkanku:
„I ty nevěrný Jidáši, cos to učinil, že jsi svého Mistra Židům prozradil. Za to budeš míti v pekle hořeti, s Luciferem, ďáblem, tam přebývati. Na zelený čtvrtek v zahradě jali, na Velký pátek ukřižovali. Na Bílou sobotu s kříže ho vzali, do hrobu dali, ty kluci Židi. Jako psi černí kopali jámu, Ježíši pánu.
Na závěr této říkanky všichni zarachtají řehtačkami a od hospodyně dostanou do kasičky, kterou si nesou, mince. V některých východočeských venkovských kostelech bylo zvykem, že jeden z chlapců, jakmile kněz začal mši, vyběhl ven a utíkal pryč. Ostatní děti s klapačkami a řehtačkami za ním. Dbalo se, aby honěný chlapec, představující Jidáše, byl zrzavý. Při pronásledování chlapci volali: „Jidáše honíme, klekání zvoníme, při tom se modlíme…“
Ve východních Čechách, a to i v  okolí Turnova (Bělá) byl rozšířený obyčej „ pálení Jidáše“. Na Zelený čtvrtek a Velký pátek vždy v odpoledním čase se na návsi shromáždili chlapci s řehtačkami a klapačkami.  Mezitím se obvykle na nějakém utajeném místě jeden z chlapců strojil za Jidáše.  Jeho šaty tvořily slaměné provazy, jimiž mu obtáčeli hlavu, ruce, nohy a celé tělo tak, aby měl celé tělo zakryté.  Jakmile odbila na věži kostela třetí hodina, vyběhl Jidáš na náves a za ním všichni ostatní chlapci, kteří ho pronásledovali za hlomozu řehtaček a klapaček.  Společně pak proběhli celou obcí, zastavovali se dům od domu a po odříkání říkanky: „Jidáše honíme, klekání zvoníme, Jidáši zrádce, cos nám to učinil, že jsi Pána prozradil“ (Bělá u Turnova) dostávali koledu – peníze, vejce, sladkosti.  Za vsí pak Jidáše „dohonili“, strhli z něho slaměný oděv a ten spálili. Rozdělili si koledu a vrátili se do vsi.
 
Otevírací doba Dlaskova statku:
Otevřeno od soboty 30. března 2013
Duben – červen   9.00 – 16.00 hod.  otevřeno denně kromě pondělí