VÁCLAV PLECHATÝ DŘEVOŘEZBY Vernisáž výstavy

Výstava Dřevořezby Václava Plechatého je výběrem z tvorby autora, který se více jak čtyřicet let věnuje umělecké práci se dřevem. Převážnou část děl Václava Plechatého tvoří mohutné rozměrné reliéfy s figurálními, zoomorfními a rostlinnými motivy. Vedle toho vytváří i trojrozměrné plastiky a tzv. miniatury – figury o rozměrech několika centimetrů. K jeho výrazným počinům patří realizace sochařské výzdoby mechanického orloje v Kryštofově Údolí u Liberce. Na výstavě v Turnově Václav Plechatý představí reliéfy a plastiky inspirované lidovou sakrální plastikou i všedním životem, kterým se dostalo řady českých i mezinárodních prestižních cen.
Slavnostní zahájení výstavy ve čtvrtek 8. listopadu od 17.00 hod.
Vernisáž uvede minirecitálem písničkář Miroslav Paleček.
Kamenářský dům / 8. 11. – 30. 12. 2018   
Autorem fotografií k výstavě použitých na webových stránkách je fotograf Milan Drahoňovský.