Turnov bez sovětské armády BESEDA S MICHAELEM KOCÁBEM, JOSEFEM KUNETKOU a MILANEM BRUNCLÍKEM

25 let od odchodu sovětských vojsk z Turnova a Československ
21. května se v Městském divadle uskuteční panelová diskuse u příležitosti 25. výročí odchodu sovětské armády z Turnova a z Československa. K diskusi přijali pozvání hudebník a politik Michael Kocáb, který byl jedním z hlavních iniciátorů odchodu sovětských vojsk z území Československa, první polistopadový starosta Turnova JUDr. Václav Šolc, bývalý turnovský zastupitel a hlavní koordinátor odchodu z Turnova pan Josef Kunetka a turnovský filmový dokumentátor a pamětník Milan Brunclík. Moderování diskuse se ujme redaktorka Českého rozhlasu paní Lenka Šumová.
V průběhu večera bude promítnut dokument Milana Brunclíka Příliš mnoho otázek o nezodpovězených otázkách, které zůstávají i po čtvrtstoletí od konce sovětské okupace Turnova.
Panelová diskuse se uskuteční 21. května v Městském divadle od 18 hodin.
127-Turnov bez sovětů-web