Toulky za nerostným bohatstvím Jižní Ameriky (Brazílie, Argentina, Chile) (Přednáškové Putování za minerály II)

Přednášející: Jan Loun, AVX Corporation
Přednáška shrnuje poznatky a zážitky ze čtyř různých cest za minerály do Jižní Ameriky. Navštívíme proslulé pegmatity oblasti Minas Gerais, naleziště Paraíba turmalínu – jednoho z nejvzácnějších drahých kamenů, ale i méně známé lokality zajímavých minerálů v Argentině, největší doly na měď na světě, naleziště atacamitu v poušti Atacama a sopky severního Chile. Nevynecháme ale ani další cestopisné zajímavosti těchto končin.
Kamenářský dům / 17.00 hod. / Vstupné: 25,- Kč
Přednáškové Putování za minerály II
Od poloviny ledna jsme pro vás přichystali již druhý ročník cyklu mineralogicko-cestopisných přednášek s názvem Putování za minerály. Přednášky se budou řídit stejným modelem jako loni. Budou se týkat cest do jiných zemí, jejichž primárním účelem byla návštěva mineralogických, příp. geologicky zajímavých lokalit, sběr a nákup minerálů. To ale neznamená, že budou určené jen odborníkům a milovníkům „kamenů“. Určitě si v nich najde své i prostý cestovatel, protože na mnoha fotografiích bude prezentována jak nádherná krajina, fauna a flóra, tak i kultura a především zážitky samotných cestovatelů.
Přednášky budou probíhat pravidelně každou středu od 17 hodin v Kamenářském domě, první proběhne 17. ledna. Myslím si, že i letos je nabídka více než zajímavá a země jako Brazílie, Indie nebo Čína slibují poutavou podívanou doplněnou o mnoho zážitků. Doufám, že přijdete v hojném počtu a třeba vás nově nabyté informace inspirují natolik, že se sami rozhodnete danou zemi navštívit. Vstupné 20 Kč.