TONYA GRAVES (Staročeské řemeslnické trhy Turnov)

Tonya Graves se svojí skupinou vystoupí v rámci programu Staročeských řemeslnických trhů v Turnově.
Městský park / 15:15 hod.