TAVBA ŽELEZA Z MÍSTNÍCH ŽELIVCŮ – akce pro veřenost

 Ve čtvrtek 20.října 2016 se uskuteční již druhá pokusná tavba železa z místních železivců v replice hutnické pece – dýmačky. Pec bude instalována ve venkovním areálu Muzea Českého ráje v Turnově před Kamenářským domem. Akce potrvá od 16.00 až do pozdních nočních hodin (nejméně do půlnoci). Návštěvníci si budou moci vyzkoušet dmychání ručním měchem. 
Akce je pořádána v rámci Mezinárodního dne archeologie.
Tavba se uskuteční téměř za každého počasí s výhradou silného deště.

Vstup volný.