Svatováclavské posvícení

Svatováclavské posvícení na Dlaskově statku – kulturní program, ukázky řemesel, tvůrčí dílny.