STAVÍME – SLAVÍME! HOROLEZECKÝ FESTIVAL

V sobotu 9. září pořádáme horolezecký festival jako oslavu zahájení stavby stálé horolezecké expozice v Turnově. Akce proběhne od 14 do 22 hodin v areálu letního kina v Turnově. Čekají vás koncerty, horolezecká přednáška, prezentace nové expozice, prohlídka staveniště. Chystáme také dvě slavnostní chvíle – dernisáž výstavy Horolezecká fotografie 2 a odhalení základního kamene stavby. Po setmění promítneme filmy s horolezeckou tématikou. Protože jsme na stavbu horolezecké expozice a doprovodné akce získali dotaci z Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce 2014–2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko, je návštěva festivalu pro všechny bezplatná.
Doprovodný program festivalu: (koncerty, přednáška, filmy)
14.00 Adina Atlas a Peprmintová slunce – poprock
15.30 prohlídka staveniště, položení základního kamene, dernisáž výstavy Horolezecká fotografie 2
17.00 Šoumen – alternativ-rock
18.00 Jakub Noha – blues-folk
19.30 Joachim Schindler – přednáška O počátcích lezení v Českém ráji
21.00 Skály, sny a vzpomínky – film
21.30 Expedice Honzy Červinky – dokument
21.45 100 let od prvovýstupu na Jeptišku – film
22.15 Prachov za 1. republiky – historický dokument
Uvedené časy jsou pouze orientační!
Zajištěno občerstvení, lezecká stěna pro děti i dospělé
Akce se koná v rámci projektu Pro horolezce neexistují hranice, č. projektu 100268705, financovaného z Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce 2014–2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.
Letní kino Turnov / 9. září 2017 (14.00-22.00 hod.)