Současný Evropský šperk ze sbírek Muzea Českého ráje (OTEVŘENÍ VÝSTAVY 12. 5. 2020)

Výstava Současný Evropský šperk ze sbírek Muzea Českého ráje je prezentací prací zlatníků a šperkařů, kteří se v uplynulých 25 letech zúčastnili Mezinárodních šperkařských symposií v Turnově. Na tuto výstavu pak postupně navážou výstavy předních českých šperkařů Reného Hory a Karla Votipky.