Slunovrat, Saturnálie, Chanuka a Vánoce – Zahájení výstavy

Výstava plná tajemných symbolů.
Vánoční výstava je zaměřená vývoj prosincových svátků, které jsme si zvykli nazývat „vánoční“, případně „adventní“. Ať si to lidé uvědomovali více či méně, oslavy v tomto období byly vždy spojeny s uctíváním všech čtyř živlů – ohně, vody, vzduchu a země, a to zejména proto, že pro všechny archaické agrární společnosti bylo právě toto období nejkratších dnů a očekávaného slunovratu časem, kdy se rozhodovalo, jak bude vypadat následující rok. Tehdy bylo nejdůležitější žádat božstva spojená s jednotlivými živly, aby lidem dopřáli dobrou úrodu, počasí bez ničivých pohrom, štěstí pro celou domácnost a další. Projdeme se tak minulostí našich předků od nejzazšího pravěkého období kultu bohyně Matky, přes římské saturnálie, staroslovanské (předkřesťanské) Vánoce, ryze křesťanské svátky Narození Páně ve středověku, až po Vánoce v lidové kultuře doby našich prababiček, abychom se podívali, jak se měnily (nebo neměnily?) tyto pro společnost vždy důležité svátky plné mystiky, očekávání a naděje. Oslavy Slunovratu, starořímské saturnálie či oslavy zrození Boha slunce a světla, Vánoce – v čem se tyto svátky prolínají, co je spojuje, v čem jsou jiné – to vše přinese výstava na závěr návštěvní sezóny. V programu vernisáže zazní židovské písně i tradiční lidové koledy v podání hudebního uskupení Mackie Messer Trio.
Výstavní sál muzea / 23. 11. 2016 – 31. 1. 2017
NÁVRH_POZVÁNKA_VÁNOCE_A5.indd