Slavnostní otevření nové stálé expozice – oslavy 300 let Dlaskova statku

Dlaskův statek v Dolánkách u  Turnova