ŘEZBÁŘSKÉ SYMPOZIUM Dlaskův statek

Setkání řezbářů na Dlaskově statku v Dolánkách
Od středy 14. června do soboty 17. června proběhne na Dlaskově statku v Dolánkách již
22. ročník Řezbářského sympozia. Jeho účastníci se sejdou v areálu Dlaskova statku ve středu 14. června. Pod širým nebem v areálu dvora bude prezentovat svoji tvorbu přes dvacet umělců. Na setkání řezbářů z celých Čech mají návštěvníci možnost nahlédnout přímo pod ruce řezbářů a sledovat, jak se kus hrubě tesaného dřeva mění v umělecké dílo. Budou mít možnost zhlédnout mimo jiné díla Václava Plechatého z Liberce, Stanislava Pokorného z Berouna, Míly Švece ze Skalice, Františka Petranyho z Nového Města pod Smrkem, Jana Květoně z Rožmitálu pod Třemšínem, Ivety Sádecké z Turnova a dalších. Vedle toho, že návštěvníci statku uvidí řezbáře při práci, jednotliví autoři představí v zahradě Dlaskova statku i svá díla, která přivezou s sebou. Účastníky setkání jsou většinou amatéři všech věkových kategorií. Někteří mají výtvarné školení, ale většinou z jiných oborů. Muzeum pro účastníky jednotlivých ročníků zajišťuje materiál – kmeny lípy a jasanu, doprovodný kulturní program a komorní výstavu dovezených prací, která potrvá po dobu trvání řezbářského symposia. Tematicky není symposium řezbářů nijak omezeno, nechává autorům prostor pro vlastní invenci. Vzhledem k tomu, že řezbáři mají k dispozici mohutné kmeny dřeva, vznikají vedle drobných plastik i rozměrné práce. Muzeum Českého ráje v Turnově se pořádání symposia ujalo s ohledem na skutečnost, že mnoho výstav a doprovodných programů muzea směřuje v posledních letech k rehabilitaci uměleckého řemesla a všech rukodělných technik. Turnovské setkání řezbářů koncepčně do tohoto programu zapadá. Akce je výjimečně zajímavá zejména pro školy, neboť žáci mají možnost nejen řezbáře případně sledovat, ale také si některé techniky vyzkoušet.
Duší turnovského řezbářského symposia byl od jeho začátků Karel Hajn. Byl to právě on, kdo poprvé před 22 lety pozval společně s turnovským muzeem na Dlaskův statek své kolegy
a kamarády, aby tu strávili necelý týden a vytvořili jednu velkou řezbářskou dílnu. Jeho kolegové si tak připomínají i jeho památku.
Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova / 14. – 17. 6. 2017