reGenerace 5 – Zahájení výstavy

Na závěr letošního roku jsme připravili další běh výstavního projektu prezentujícího aktuální tvorbu výtvarníků z oblasti současného šperku reGenerace. Již popáté se v rámci jedné výstavy setkají práce místních šperkařů z Turnovska se šperky autorů z jiné umělecké enklávy, v tomto roce to bude druhá skupina pražských umělců (Belda, Sládek, Opočenský, Šumbera). Současně bychom chtěli připomenout Petra Dvořáka, výjimečného talentovaného šperkaře, který nás opustil letos v květnu. Byl významnou osobností autorského šperku proslulou i za hranicemi České republiky, která se pravidelně účastnila nejen turnovských mezinárodních sympozií současného šperku, ale také podobných setkání v Erfurtu či španělské Tarragoně. Jeho památku bychom rádi uctili prezentováním jeho děl jak z turnovské muzejní sbírky, tak např. šperky z vídeňské soukromé kolekce. Výstava se uskuteční v komorním, avšak
o to více noblesním prostoru muzejní Klenotnice, skýtajícím běžně k vidění průřez historickými šperky turnovské šperkařské školy, které byl Petr Dvořák rovněž absolventem.
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 18. listopadu od 17.00 hod.

Klenotnice / 18. 11. 2021 – 9. 1. 2022

Regenerace5_POZVANKA_strana A
Regenerace5_POZVANKA_strana B
Regenerace5_Plakat

Pozvánka reGenerace 5