reGenerace – slavnostní zahájení výstavy

Podoba názvu plánované šperkařské výstavy reGenerace napovídá, že jeho obsah má více rovin. Během let, kdy jsme se soustředili přdevším na mezinárodní šperkařská sympozia a mezinárodní šperkařskou scénu (připomeňme jen výstavy bengelovy bižutertie nebo Idar-Oberstein kreativ) a propagaci turnovského šperkařství ve světě (např. výstavy historické sbírky šperkařské školy v Německu, Holandku a ve Vídni) vyrostla v Turnově a širším okolí nová generace domácích autorů, kteří se prokousali a prokousávají obtížnými začátky své výtvarné kariéry. Někteří už mají své renomé, jiní je teprve získají, ale všichni dohromady spolu s mezinárodně ostřílenými tvůrci, jako je Markéta Šílená nebo Jiří Urban, tvoří  pozoruhodnou obec, jejíž pestrost a potenciál posunout turnovské šperkařství zase o krok dál,  bychom si výstavou v předvánočním čase (listopad-prosinec) rádi zmapovali.  Určitě i šperkaři sami uvítají společný výstavní projekt. Ten by mohl být nejen prvním v řadě podobných akcí v budoucnu, ale třeba i podnětem ke vzniku zájmového sdružení.  S kolegyní Janou Střílkovou, která se sama výstavy zúčastní, uvažujeme doplnění okruhu místních autorů o hosty působící mimo region, zatím se nám ozvali absolventi šperkařské školy žijící dnes v Praze nebo Vídni. Také jsme nabídli možnost vystavit ročníkové studentské práce 2013 prof. Theo Smeetsovi, vedoucímu ateliéru a designu šperku a drahých kamenů Hochschule Trier, detašovaném v našem partnerském městě Idar-Obersteinu. Theo, který se zúčastnil našeho sympozia v roce 2006,  rád na turnovskou zkušenost vzpomíná, upravil proto jejich výstavní plány a tak se můžeme těšit, že z Frankfurtu n. Mohanem, kde se bude Hochschule Trier prezentovat, se letošní a loňské šperky přesunou k nám. To by ale měla být jen ta třešnička na dortu a doufejme i silný impuls k intenzivnější a kreativnější práci s tradičním turnovským materiálem – drahokamem. Pokud si vzpomínáte na kolekci německé školy, vystavenou v rámci expozice Idar-Oberstein kreativ (Klenotnice MČR 2010), byly to šperky dokazující, že i běžný achát, chalcedon a jaspis skýtají invenčnímu umělci stále velmi mnoho prostoru k originálnímu přístupu. Pro nás pořadatele však bude ještě zajímavější sledovat    jak  se  konečná podoba výstavy vyvine, jestli jsme dobře odhadli situaci a poptávku po takové akci u našich autorů. Jestli tu dojde k setkání generací a umělecké regeneraci a co výstava nakonec všechno přinese, čili vygeneruje. To záleží především na samotných šperkařích.

Výstava reGernerace je výstavou prodejní.
Výstavní sál muzea: 14. 11. 2013 – 10. 1. 2014
Autor článku a kurátor výstavy: PhDr. Miroslav Cogan
Pozvánka reGenerace