Proměny „moderního“ města, staré pryč a nové sem (Vernisáž výstavy 8. 9.)

Proměny „moderního“ města, staré pryč a nové sem
Objektivem Pavla Charouska, Pavla Jakubce, Břetislava Jansy a Pavla Matyse

Ne všechny změny jsou k lepšímu, všechno starší ovšem také není lepší. Svět se mění, a to i ten náš mikroskopický v Turnově. Další v řadě výstav k 750. výročí první písemné zmínky o Turnovu je výstava
s názvem Proměny „moderního“ města, staré pryč a nové semObjektivem Pavla Charouska, Pavla Jakubce, Břetislava Jansy a Pavla Matyse. Skupina současných fotografů (od novinářů – reportérů, přes fotoklub Safír po nadšené amatéry), kteří dokumentují podoby města v posledních třiceti letech, nabídne návštěvníkům pohled na proměny Turnova na fotografiích míst, na která si právě díky této výstavě možná ještě většina z nás velmi dobře vzpomene, i když už je ve městě nenajdeme.

Vernisáž výstavy ve čtvrtek 8. září v 17:00.
Úvodní slovo: Tomáš Hocke, starosta města
Lenka Laurynová a David Marek, kurátoři výstav

Kulturní program vernisáže: na housle zahraje Anežka Charousková a na kontrabas Jindřich Konvalinka.

Muzeum Českého ráje v Turnově – Kamenářský dům / 8. 9. – 30. 10. 2022