Prohlídka sklepení Muzea Českého ráje v Turnově s prezentací nejnovějších archeologických nálezů z Turnova a okolí

U příležitosti Dnů evropského kulturního dědictví budou veřejnosti zpřístupněny prostory sklepení Muzea Českého ráje v Turnově
9. – 19. září 2013
Prohlídka vždy v 10.00, 11.00, 13.00, 14.00 a 15.00 hod.

Vstupné: 10,- Kč /osoba
Jedinečná možnost shlédnout soustavu chodeb a místností ve sklepení domu U Bažanta čp. 71, kde bude nainstalována časově omezená výstava tvořená z nejnovějších nálezů z archeologických výzkumů v regionu.

Od 9. září zpřístupní turnovské muzeum historické podzemí domu č. p. 70 „U Bažanta“ ve Skálově ulici.  V sklepení, jehož počátky lze hledat již na přelomu 15. a 16. století, budou představeny návštěvníkům sbírkové předměty z nových archeologických výzkumů nejenom v historickém jádru města Turnova. Návštěvníci shlédnou kolekci středověkých kachlů z výzkumu studny v Hluboké ulici nebo nádoby související s výrobou sýrů z kozího mléka nalezené při záchranné akci v roce 2012 v Dvořákově ulici. Vystavené exponátů budou doplněny o další předměty, například o středověké keramické nádoby z „přírodní ledničky“ dřevařů či pastevců na Kozákově nebo z archeologické nálezy z hradů Valdštejna a Kumburku. Návštěvníci si prohlédnou kovové předměty, např. zbraně, podkovy, nože, srpy, z vojenského ležení z roku 1440 pod hradem Valdštejnem, které v letošním roce prošly nákladnou konzervací.  Nově budou do expozice zařazeny archeologické nálezy z hradu Kumburku. Půjde například o garnituru železných pout z hradní hladomorny nebo o restaurované kachle ze strážnice u první brány. Historické podzemí domu „U Bažanta“ bude přístupné v rámci prohlídky turnovského muzea až do prosince letošního roku.
bažant-sklepy-x