Procházka za utrpením (Komentovaná procházka)

Komentovaná procházka bude věnovaná útrpnému a hrdelnímu právu ve středověku a raném novověku. Projdeme se cestou odsouzenců. Začneme u radnice, kde se nacházela šatlava,
a Dvořákovou ulicí půjdeme do ulice Hruboskalské, v jejíž blízkosti ještě v druhé polovině 18. století stálo městské popraviště. Po cestě si nejen řekneme, jak fungovala středověká justice, ale ukážeme si

i další zajímavosti, které budeme míjet, nebo které bychom míjeli, kdybychom touto cestou šli před čtyřmi sty lety.
23. 6. 2022 / 18:00 odchod od Muzea Českého ráje (sraz účastníků v 17:50 před hlavním vchodem muzea)

Trasa procházky
Trasa procházky