JIZERSKÉ HORY – NA POVRCHU I V PODZEMÍ (Přednáškové PUTOVÁNÍ ZA MINERÁLY IV.)

Od poloviny ledna bude probíhat již čtvrtý ročník cyklu geologicko-cestopisných přednášek s názvem Putování za minerály. Přednášky se budou řídit podobným modelem jako v předchozích letech, tzn., že základním „kamenem“ všech povídání je cestování a geologie – – návštěva mineralogických lokalit, sběr a nákup minerálů, geologický výzkum, těžba nerostných surovin, nebo jen poznávání hor a místní geologie. To samozřejmě neznamená, že jsou přednášky určené jen odborníkům a milovníkům geologie. Určitě si v nich najde své i prostý cestovatel, protože na mnoha fotografiích bude prezentována jak nádherná krajina, fauna a flóra, tak i kultura a především zážitky samotných cestovatelů. Náplň přednášek je co nejširší a nejpestřejší, takže i letos během cest po celém světě navštívíme horské systémy, podíváme se na zajímavá naleziště minerálů, ale především poznáme nová, nepoznaná místa naší země.
Přednášky budou probíhat vybrané čtvrtky v lednu a únoru od 17.00 hodin v Kamenářském domě.
Vstupné: 30 Kč

Program:

16. 1.
Toulky za nerostným bohatstvím Severní Ameriky
Jan Loun, AVX Corporation

Přednáška nás tentokrát zavede za přírodními zajímavostmi Severní Ameriky, přesněji na jihozápad USA a do Mexika. Mimo lokalit minerálů navštívíme významné národní parky, zavítáme na největší světovou burzu minerálů v Tucsonu a na závěr si povíme o dobrodružné cestě do proslulé jeskyně obřích krystalů Naica. To vše bude samozřejmě prokládáno dalšími cestopisnými zajímavostmi.

 

23. 1.
Korsika a Elba – perly Středomoří
Jan Bubal, Muzeum Českého ráje v Turnově

V létě jsme vyrazili na jeden z technicky nejnáročnějších treků v Evropě – přechod vysokohorského systému Korsiky. Tentokrát už jsem tak trochu tušil, do čeho jdu, ale přesto na nás čekalo mnoho nástrah, které musel člověk překonávat. Z Korsiky jsme přepluli na Elbu, abych tam sbíral minerály. Na ostrově je sběr a vývoz kamenů přísně zakázán, takže po zkušenostech z Ruska jsem tam odjížděl s malou nejistotou. Jak jsem byl úspěšný a jestli jsem nějaké minerály dovezl, to se dozvíte na přednášce.

 

30. 1.
Almadén ve Španělsku – rtuť do celého světa
Jakub Trubač, PřF UK v Praze

V rámci přednášky se přesuneme do jednoho z největších rtuťových dolů na světě. Sice je již zavřený, nicméně jeho sláva žije dodnes. Pojďme se podívat do hlubin Země a objevit jaké minerální bohatství se ukrývá v Almadénu.

 

6. 2.
Jizerské hory – na povrchu i v podzemí
Jan Mertlík, bývalý pracovník CHKO Jizerské hory
Jizerské hory leží blízko, a proto míváme pocit, že je důvěrně známe. Uvidíte, že i zde se nachází mnoho neznámého, zvláště pokud se budeme dívat očima geologa. Najednou si všimneme hornin, které Jizerské hory tvoří – žuly, metamorfované horniny, vulkanity. Přírodní bohatstvím, které z nich pochází, nejsou jen safíry z Jizerky, ale i v minulosti těžené rudy nebo samotné žuly, na kterých můžeme obdivovat zajímavou morfologii. Přijďte poznat neznámé kouty našeho regionu.

 

13. 2.
Přes gulagy za minerály
Jaromír Tvrdý, G E T s.r.o.
Přednáška o jedné výpravě za vzácnými nerosty do Magadanské oblasti v Rusku, místních lidech, přírodě a mineralogických muzeích v podání jednoho z nejlepších českých mineralogů.