PŘEDNÁŠKA: Třicetiletá válka a její dopady ve středním Pojizeří

Přednáší PhDr. Jiří Zoul Sajbt
20. 10. 2021 od 17.00 hod. / Kamenářský dům
V těchto letech si připomínáme celou řadu čtyřsetletých výročí, která jsou spojená s událostmi vleklého konfliktu raně novověké Evropy, jež jsme si zvykli nazývat třicetiletou válkou. Pojďme se tedy podívat na sled událostí, které významným způsobem poznamenaly každý kout nejen naší země. Rozebereme si základní události, dobové trendy a ukážeme si také, jak se odrazily v českorajské oblasti.