Přednáška Příběh domu čp. 73 ve Skálově ulici

Archeolog Roman Sirovátka pro vás připravil velmi zajímavé povídání o výsledcích výzkumu a nalezených artefaktech v místě původního domu čp. 73 ve Skálově ulici.
Letos v dubnu až červnu probíhal záchranný archeologický výzkum ve Skálově ulici mezi Muzeem Českého ráje a Bistro Kafe Kytka. Během této akce, kterou provádělo naše archeologické oddělení, byly prozkoumány relikty zaniklé historické zástavby.
Přednáška proběhne v rámci Mezinárodního dne archeologie.
Ve středu 3. 11. od 17.30 hod. v Kamenářském domě
Vstupné: 40 Kč
Příběh domu čp 73 ve Skálově ulici v Turnově – přednáška
Příběh domu čp. 73 ve Skálově ulici v Turnově – přednáška