PŘEDNÁŠKA Dr. JANA LUŠTINCE a KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY POKLADY PODZEMÍ

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA A PŘEDNÁŠKA K VÝSTAVĚ POKLADY PODZEMÍ, 10 LET ARCHEOLOGICKÝCH OBJEVŮ V POJIZEŘÍ
Znovunalezený gotický kostel Sv. Alžběty v Jilemnici
– přednáška o unikátním objevu kostela sv. Alžběty v areálu jilemnického zámeckého parku v podání emeritního ředitele Krkonošského muzea v Jilemnici PaeDr. Jana Luštince.
Komentovanou prohlídku výstavy Poklady podzemí – 10 let archeologických objevů v Pojizeří, kde jsou vedle kostela sv. Alžběty představeny další významné archeologické nálezy. Prohlídku povedou autoři výstavy PhDr. Jan Prostředník, Ph.D. a Mgr. Roman Sirovátka.
Muzeum Českého ráje v Turnově / čtvrtek 28. 3. 2019 od 17.30 hod. / Vstupné: 35,-