Přednáška: Periodizace a typologie v historii a historiografii

Přednáška:
Periodizace a typologie v historii a historiografii:
Usnadnění komunikace, nebo vnášení ahistorismů?
Běžně se nejen v odborných, ale i v ryze popularizačních textech setkáváme s pojmy jako přelom středověku a novověku, královské a poddanské město, nebo sečná či bodná zbraň. Pro mnoho lidí se jedná o „jasné pojmy“, stejně tak velká část veřejnosti však neví, co si pod těmito termíny představit. Jednota nepanuje ani mezi historiky. Představme si proto jednotlivé názory, výhody i úskalí používání těchto „běžných“ pojmů.
Přednáší historik PhDr. Jiří Zoul Sajb

21. 9. 2022 / 17:00 / Muzeum Českého ráje – Kamenářský dům