Stravování ve středověku a na počátku novověku

Tato přednáška bude částečně navazovat a doplňovat předchozí přednášku o hospodářském vývoji našich zemí. Věnována bude stravovacím návykům našich předků z různých sociálních vrstev, od venkovského obyvatelstva po panovnický dvůr. Zájemci se tak mohou dozvědět jak obecné stravovací návyky, které panovaly před více jak půl tisíciletím, tak i informace o výrobních postupech a konkrétních pokrmech.
Přednáška historika PhDr. Jiřího Sajbta
Kamenářský dům od 17.00 hod.