PŘEDNÁŠKA: 23. května 1618 Začátek Třicetileté války

Přednáška pro veřejnost se bude konat u příležitosti čtyřstého výročí Třetí pražské defenestrace, která odstartovala konflikt, jenž vešel do dějin pod názvem Třicetiletá válka. Do vleklých válečných akcí se postupně zapojila většina Evropy, čímž se Třicetiletá válka stala prvním, skutečně globálním válečným konfliktem. Připomeneme si nejen, co této dějinné epoše předcházelo, ale také jaké měla důsledky pro české země a náš kraj.
Vstupné: 25,- Kč
Kamenářský dům / středa 23. 5. 2018 od 17.00 hod.