Posvícení na Dlaskově statku

PROGRAM Posvícení na Dlaskově statku
Posvícení na Dlaskově statku v Dolánkách bude probíhat tradičně celý den od 10.00  do 17.00 hodin ve dvoře Dlaskova statku. Program bude v letošním roce opravdu pestrý.
Návštěvníci mohou navštívit stálou expozici Už mou milou do kostela vedou, budou jim představeni řemeslníci, kteří jsou držiteli titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje a další řemeslníci, nominovaní na tento titul v roce 2012. Ti se věnují tradičnímu zpracování kamene, dřeva a skla. Návštěvníci je nejen uvidí při práci, ale seznámí se i s tím, jak se výrobky těchto řemeslníků používaly v prostředí venkova.
Na Dlaskův statek zavítá také Selská jízda. Tradice Selské jízdy vznikla v polovině 19. století jako projev vlastenecky laděných emancipačních snah v prostředí české a moravské vesnice. Nejsilnější jezdecké selské spolky se utvořily na Podbrdsku, na Moravském Slovácku a v Podkrkonoší. Silnou tradici má i Selská jízda Český ráj Turnov, jejíž členové se na Dlaskově statku představí, zároveň s oceněním, které získali za svoji dlouholetou činnost.
V kulturním programu se návštěvníci mohou těšit na folklórní soubory, dechovku, která ke každému řádnému posvícení patří, pohádky, soutěže a dílnu „Do kamene“, ve které si osvojí základní techniky opracování pískovce a dílnu „Babiččin posvícenský koláček“.

Kulturní program

10.00 – 11.00
Písničky a říkadla s Evou Kordovou
11.00 – 12.00
Folklórní soubor Gruppe de dancas Böhmerland z Nova Petrópolis v Brazílii
Folklórní soubor Klenot z Batayporã v Brazílii
12.00 – 13.00
Představení letošních nominací na titul Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje
13.00 – 13.45
Sváťovo loutkové divadlo s pohádkou Madlenka a skřítkové
14.00 – 14.30
Selská jízda Český ráj Turnov
14.30
Odhalení reliéfu selského jezdce – vzpomínka na červencové události roku 1947 v Nechanicích, kde proběhl zásah státní bezpečnosti proti selským jezdcům
14.45 – 15.30
Dětský folklórní soubor Kvítek a Folklórní soubor Dupák z Hradce Králové
15.30 – 17.30
Dechová hudba Broďanka