Po stopách „českého granátu“

Mineralogická expedice

Odjezd: 5. května v pátek 8.00 od Muzea Českého ráje v Turnově
Návrat: v pozdně odpoledních až večerních hodinách zpět k muzeu Českého ráje v Turnově
Finanční náklady: mikrobus: 400 Kč/osoba; Muzeum českého granátu, vstupné: 50 Kč, snížené vstupné: 30 Kč; (v případě zájmu o expozici věnované Ulrice von Levetzow, vstupné: 20 Kč, snížené vstupné 10 Kč)
Vybavení: do provozu nejlépe holiny (nebo alespoň pevnou obuv), vhodné oblečení (na ložisku může dojít k ušpinění, a dle počasí), svačina a pití na celý den (na oběd nepůjdeme), plastikové sáčky na sběr granátů, dobrá nálada
 
Dopoledne navštívíme úpravnu českého granátu, která se nachází 500 m od Podsedic, a také těžené ložisko při západním okraji této obce, kde jsou schválené a stále těžené zásoby s obsahem granátu okolo 40 g/m3. Hlavním minerálem je pyrop („český granát“), který patří k nejkrásnějším granátům na světě. Jeho oválná zrna dosahují vzácně velikosti přes 1 cm. Tento granát je na zdejších nalezištích provázen asi 50 minerály, mezi kterými nechybí ani diamanty, zirkony nebo safíry.
Poté přejedeme do nedalekých Třebenic, kde se v bývalém evangelickém kostele nachází Muzeum českého granátu, které bylo založeno již v roce 1872. Základem městského muzea v Třebenicích se stala sbírka zdejšího lékaře, vlastence a buditele MUDr. Václava Paříka. Expozice nabízí ucelený krátký přehled těžby a zpracování českého granátu, kolekci současných i historických šperků z českého granátu. České granáty si návštěvníci mohou nejen prohlédnout, ale i sami nasbírat přímo před muzeem či v dovezeném granátovém písku.
V případě zájmu je možné navštívit expozici věnovanou Ulrice von Lewetzov, která se nachází v přilehlé budově třebívlického zámku. Za zhlédnutí stojí proslulá kolekce sedmi empírových šperků z českých granátů, zhotovená roku 1820 pro Amálii von Levetzow. Tyto šperky z největších a nejkrásnějších broušených českých granátů zasazených do zlata zdědila právě Ulrika. Výstava je doplněna o kolekci současných šperků z českých granátů.
V odpoledních hodinách navštívíme Kuzovský potok (lidově též zvaný Granátka), který ve své horní části protéká pyroponosnými ložisky, odkud se vyplavují do jeho toku převážně těžké minerály erodované z okolních hornin a usazují se ve vrstvách štěrku (odtud název Granátka, český granát tvoří jeden z nejzajímavějších minerálů v toku potoka). Dále se zde objevuje olivín, ilmenit, pleonast, magnetit, v menší míře také korund, zirkon a pochází odtud také dva diamanty. Minerály je zde stále možno získat prostým rýžováním nebo přebíráním štěrku o což se pokusíme i my.
Pokud nám zbydou síly a bude chuť, tak můžeme navštívit ještě lokalitu Linhorka, která je    diatremou – přívodní vulkanickou dráhou vyplněnou čedičivou brekcií  – směsí čedičového magmatu s úlomky hornin, které vulkanická exploze zachvátila na cestě z hlubin. Postupná eroze a větrání  diatremy způsobila uvolnění zrn  pyropů – českých granátů a jejich uložení v širokém pásu čtvrtohorních štěrků na úpatí Českého středohoří mezi obcemi Podsedice a Želkovice.  Předmětem těžby pyropů v minulosti byly nejen čtvrtohorní štěrky ale i samotné těleso diatremy Linhorka. Šance najít horninu s českými granáty je ale dnes téměř nulová.
 
Na konci dubna by se měla uskutečnit první z řady exkurzí, které jsem pro vás přichystal. Exkurze jsou připraveny čtyři – dvě po zajímavostech a lokalitách Českého ráje a dvě jsou naplánované mimo region – jedna za granáty do Českého středohoří, a druhá za historií kutnohorského dolování. Pro zájemce se v červnu uskuteční ještě bonusová, čistě sběratelská exkurze vlastními auty na zeolity do Českého středohoří.
Všechny exkurze budou o víkendu s výjimkou exkurze Po stopách „českého granátu“, která se uskuteční v pátek. Všechny exkurze jsou ale bez výjimky celodenní. Výlety v Českém ráji se uskuteční pomocí hromadné dopravy (autobusy, vlaky) a především pěšky. Na obě exkurze mimo region Českého ráje vyrazíme pomocí objednaného mikrobusu. Z toho vyplývá, že na tyto exkurze bude potřeba zaplatit poplatek za náklady na mikrobus (viz níže), další náklady budou už jen za vstupy do muzea. Přihlásit se na exkurzi můžete na moji e-mailové adrese: bubal@muzeum-turnov.cz, ve výjimečných případech pokud nevlastníte e-mailovou adresu na telefonním čísle: 778 779 917 nebo osobně na pokladně muzea. Exkurze jsou omezené limitem 20 účastníků a při přihlašování bude rozhodovat pořadí. V případech, že by se mikrobus nenaplnil nebo za výrazně nepříznivého počasí, může dojít ke změně nebo ke zrušení exkurze. Přihlašovat se lze od začátku na všechny termíny. Přihlášeným účastníkům podám informace ke každé konkrétní exkurzi na e-mailové adresy nebo podle dohody v dostatečném časovém odstupu před exkurzí. Apeluji na každého zájemce, aby u pěších výletů po Českém ráji zvážil své síly a přihlásil se na ně podle svého uvážení (zase se nejedná o pochody, které by průměrně zdatný člověk nezvládl). Prosím, abyste brali přihlašování na exkurze závazně.
Exkurze (soubor ke stažení)