Po stopách „českého granátu“ IV – tentokrát do Kolína

Z DŮVODU ŠPATNÉ PŘEDPOVĚDI POČASÍ SE TERMÍN EXKURZE PŘESOUVÁ NA NEDĚLI 24. KVĚTNA!!

Ano, i v okolí Kolína se v minulosti těžili „české granáty“ a my se na ta místa pojedeme podívat. Navštívíme bývalé lomy a „doly“ v Ratboři, Sedlově nebo Bořeticích. Oproti jiným lokalitám, které jsme v minulosti navštívili, zde však uvidíme granáty i zarostlé v primární hornině.

Sraz: 23. května v sobotu v 8:30 na vlakovém nádraží v Turnově (vlak do Kolína odjíždí v 8:44); pro dojíždějící v 10:15 na vlakovém nádraží v Kolíně, příp. v 11:00 na vlakovém nádraží v Ratboři.

Cíl: vlakové nádraží v Ratboři nebo v Červených Pečkách.

Vzdálenost: 6,5 km rovinatým nebo mírně kopcovitým terénem, často po silnici nebo upravené cestě; v případě zájmu je možnost na zpáteční cestě prodloužit trasu o cca 4 km až do Červených Peček a navštívit významnou paleontologickou lokalitu.

Finance: dopravu na místo a zpět si hradí každý sám.

Vybavení: pevná obuv a vhodné oblečení dle počasí (velká část trasy vede po silnici), svačina a pití na celý den, kladivo (palice) a majzlík, noviny nebo pytlíky na balení vzorků, batůžek na vzorky, dobrá nálada.

Tentokrát nás vlak dostane až do bezprostřední blízkosti první lokality, a vyhneme se tak zdlouhavým přechodům. Lokalita číslo jedna se totiž nachází nedaleko nádraží, hned pod cukrovarem. Nalezneme zde nejen primární horninu s partiemi velmi bohatými granátem, ale také vytěžené a dnes zavezené jámy po těžbě granátu nebo poměrně rozsáhlou haldu přerýžovaného odpadu.
Na další lokalitu projdeme Ratboří a asi v polovině silnice do Sedlova se nachází v údolí potoka Jordán tři ortorulové lomy. Ve čtvrtém lomu je odhaleno hadcové těleso. I zde v minulosti probíhala těžba českých granátů. V lese nad lomem jsou patrné zbytky jam, z kterých se těžily pyropové zvětraliny.

Odtud přejdeme do Bořetic, kde se kousek od rybníka nachází lom. V lomové stěně jsou odkryty provrásněné serpentinity se silnou lineací roztažení v důsledku mylonitizace, v nichž došlo k intenzívní přeměně granátu. Ten je zachován pouze v méně deformovaných doménách.

Na vlak se můžeme vrátit zpět do Ratboře nebo v případě zájmu můžeme vyrazit do Červených Peček a po cestě navštívit historickou lokalitu granátu a hvězdového křemene Bohouňovice (Dobešovice). Kousek od nádraží v Pečkách se nachází PP lom u Červených Peček, ve kterém jsou odkryty křídové pískovce a slepence v mocnosti cca 3.5 m s ústřičnými lavicemi.

Přihlašování na exkurzi na e-mail: bubal@muzeum-turnov.cz

ZVEME VÁS NA GEOLOGICKÉ EXKURZE

I v letošním roce se opět můžete těšit na geologické exkurze, které pro vás připravil geolog Jan Bubal. Exkurze nejsou určeny jen zájemcům o geologické vědy, ale i všem milovníkům historie a krásné přírody. Exkurze zvládne každý, průměrně zdatný turista. Většinu výprav absolvujeme pomocí hromadné dopravy, a především pěšky (max. 12 km), na poslední se vydáme vlastními auty. K účasti je nutné přihlásit se na emailové adrese bubal@muzeum-turnov.cz, telefonním čísle: 778 779 917, nebo osobně na pokladně muzea. V případě přetrvávající pandemie a karantény mohou být exkurze přesunuty nebo zrušeny. Podrobnosti ke každé exkurzi najdete v dostatečném předstihu na webových stránkách muzea.

9. 5. Z nitra sopky až k lázeňským pramenům
Exkurzi zahájíme výstupem na Vyskeř, vrcholek, který byl v minulosti sopkou. Tím, že se ocitneme na nejvyšším místě široko daleko, tak budeme většinu cesty již jen klesat. Navštívíme jedno z největších skalních měst v Českém ráji, prohlédneme si významné skály a podíváme se na to, jak vznikají skalní věže a brány. Při sestupu se zastavíme na pitnou kůru do Sedmihorek. Zde můžeme počkat na vlak nebo dojít až do Turnova.

23. 5. Po stopách „českého granátu“ IV – tentokrát do Kolína
Ano, i v okolí Kolína se v minulosti těžili „české granáty“ a my se na ta místa pojedeme podívat. Navštívíme bývalé lomy a „doly“ v Ratboři, Sedlově nebo Bořeticích. Oproti jiným lokalitám, které jsme v minulosti navštívili, zde však uvidíme granáty i zarostlé v primární hornině.

7. 6. Za hornictvím do okolí Nového Města pod Smrkem
U Nového Města pod Smrkem, mezi Měděncem a Rapickou horou se v minulosti těžily skarnové rudy s obsahem cínu, ale i mědi, železa, olova a zinku. Vydáme se do míst, kde těžba probíhala, a kromě pozůstatku po dolování zkusíme sbírat minerály, které byly předmětem těžby. Podíváme se i na horniny jizerského krystalinika, z nichž jedna je velmi zvláštní. Exkurzi můžeme zakončit „U Spálené hospody“.

27. 6. Krajina mladších prvohor v okolí Košťálova
V karbonu se vrásnily naše hory, v jejichž předpolí vznikaly pánve s jezery. Naše území se nacházelo na rovníku, teploty zde byly vysoké a klima humidní. O pár milionů let později, v období zvaném perm, se naše území posunulo více k severu. Probíhala zde intenzivní sopečná činnost, naše klima bylo aridní, velmi suché. A právě do těchto dvou období, karbonu a permu, se společně vydáme.

5. 7. Exkurze do Polska II
Na polské straně Krkonoš se nachází městečko Szklarska Poreba, v jehož okolí se nachází několik mineralogických lokalit. Kromě nejvýše položeného lomu ve střední Evropě, který těžil mohutnou křemennou žílu, navštívíme i další lokality, kde bude možnost sbírat minerály (dle domluvy), a také místní mineralogické muzeum. V případě, že bude stále platit zákaz vstupu do Polska, bude exkurze zrušena nebo nahrazena.