GEOLOGICKÁ EXKURZE Po stopách českého granátu III

EXKURZE JIŽ PLNĚ OBSAZENA!
Na tento termín se již nehlaste. Během června bude zveřejněn termín druhé exkurze do Dolní Olešnice, která proběhne v červenci nebo v srpnu. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

Exkurzi začneme na nově otevřeném ložisku granátů v Dolní Olešnici. Na ložisku byla těžba českých granátů (granát – pyrop) oficiálně zahájena teprve před měsícem. Granáty a s nimi ostatní těžké minerály vyvětrávají ze zde hojně rozšířených mocných poloh permokarbonských pískovců. Zdejší těžké minerály jsou silně zaoblené, prakticky bez zachovaných krystalových ploch, což svědčí o dlouhodobém transportu na větší vzdálenosti. Pyropy se vyskytují v kvartérních aluviálních štěrkopíscích, které začínají v hloubce cca 2,5 metru a mají mocnost až 1,5 metru. Vedle pyropu se v těžkém podílu objevuje křemen, hematit, rutil, kasiterit, apatit, vzácně almandin, safír nebo zlato. V hrubém podílu se vyskytují křemen-chalcedonové hmoty (chalcedon, achát, jaspis, odrůdy křemene), ale také zkamenělá dřeva. Určitě bude možnost prohlédnout si jak zadní kamínek, tak hrubý odpad a zkusit nějaký ten granátek či vzácnější minerál najít.
Odtud už je zbytek programu na nás. Můžeme si najít pěkné místo na Kalenském potoce a zkusit rýžovat granáty či jiné vzácnější minerály přímo z potoka. Ukážeme si metodu rýžování a vyzkoušíme si jak je to pracné J. Ale kamínek z potoka si najde určitě každý.
Na závěr můžeme popojet k obci Stupná. Zde si prohlédneme pozůstatky po dolování zlata, podíváme se na staré doly i rýžovnické kopečky po rýžování v potoce zlatnice. Prohlédneme si kapličku a můžeme projít křížovou cestu. Třeba nám středověcí těžaři ještě něco v potoce s přiléhavým jménem Zlatnice nechali a nějaké zlatinky se nám podaří vyrýžovat.
Zde také naší exkurzi zakončíme a vyrazíme na zpáteční cestu.
Přihlašování na exkurzi na e-mail: bubal@muzeum-turnov.cz