Po sopkách z Nové Paky až do Železnice (Geologická exkurze 9. 7.)

I v letošním roce se opět můžete těšit na geologické exkurze, které pro vás připravil geolog Jan Bubal. Exkurze nejsou určeny jen zájemcům o geologické vědy, ale i všem milovníkům historie a krásné přírody. Exkurze zvládne každý, průměrně zdatný turista. Všechny tři výpravy absolvujeme především pěšky. K účasti je nutné přihlásit se na emailové adrese bubal@muzeum-turnov.cz, telefonním čísle: 778 779 917, nebo osobně na pokladně muzea.

Start: 9. července v sobotu v 9:45 na vlakovém nádraží v Nové Pace
Cíl: město Železnice, zde je oficiální konec exkurze; případně lze pokračovat pěšky přes další lokalitu až do Jičína
Vzdálenost: cca 14 km poklidným tempem s mnoha zastávkami (převýšení pouhých 267 m); předpokládaná délka exkurze cca 6-7 hodin; v případě pokračování až do Jičína je to dalších 5 km a časově cca 1,5 hodiny
Finanční náklady: dopravu na místo srazu a zpět si hradí každý sám
Vybavení: pevná obuv, vhodné oblečení a vybavení (dle počasí), svačina a pití, dobrá nálada; kladivo a vybavení ke sběru vzorků není potřeba

Naši výpravu začneme na dně permokarbonského jezera, ale postupně se přes hráz v podobě lužické poruchy přehoupneme na dno křídového moře. Abychom se při tom příliš nenamočili, budeme přeskakovat po sopkách, které čnějí ze zarovnané krajiny Jičínska a Novopacka. Uskutečníme tak cestu z geologické minulosti začínající před 300 miliony lety až do současnosti, kterou představují hrady a kaple postavené člověkem na vrcholech samotných vulkánů.

Přihlášky na exkurzi zasílejte na e-mailovou adresu bubal@muzeum-turnov.cz, příp. telefonicky 778 779 917.