PÍSEŇ STRAŠLIVÁ, výstava kramářských tisků ze sbírky turnovského muzea, VERNISÁŽ

Dvanáct tisíc – to už je pěkné číslo. Přibližně tolik kousků v současnosti čítá muzejní sbírka kramářských tisků a je tak jednou z největších v republice, ale nebylo tomu tak vždy. Původní kolekce, převzatá do muzea na konci 19. století, čítala jen něco přes dva tisíce. V roce 2010 k ní však přibyla tzv. Scheybalova sbírka a ta byla, spolu se sbírkou semilského sběratele Rudolfa Hlavy, která skončila v Knihovně Národního muzea, největší známou soukromou sbírkou. Výstava Píseň strašlivá vás seznámí s kramářskými tisky od A do Z. Dozvíte se, čím byly kramářské tisky a písničky pro naše předky, o čem informovaly, kdo je šířil a proč, jak žili písničkáři a najdete zde také množství ukázek z kramářských textů. Ačkoliv to na první pohled nemusí být zřejmé, kramářská produkce je také zajímavým a informacemi nabitým materiálem pro dnešní badatele. Na výstavě se dozvíte proč. A kdo ví – třeba po zhlédnutí výstavy odhalíte v mnoha dodnes zpívaných písničkách jejich kramářský původ.
Zahájení výstavy proběhne ve čtvrtek 8. září od 16.30 hod. v Kamenářském domě.
Součástí programu vernisáže bude beseda s folkloristou PhDr. Petrem Janečkem, Ph.D. (17.00 hod.)
Kamenářský dům / 8. 9. – 6. 11. 2016
20160713135915446_0006 SCH B9 04 20160815134501260_0001 Žalostná píseň o samovraždě, která se stala blíže Síchrova ve vsí Kamení...SCH A1_06 SCH B9 08