Píseň strašlivá a mnohé jiné

Komentovaná prohlídka výstavy kramářských písní s kurátorkou Alžbětou Kulíškovou.
prednaskove-uterky