OSTIA – BRÁNA DO ANTICKÉHO ŘÍMA, Přednáška Pavla Hlinovského

Přednáška Pavla Hlinovského
Ostia – brána do antického Říma, Město a přístav od antiky po současnost

Dlouho pohřbené starobylé město Ostia Antica bývalo přístavem a námořní základnou starověkého Říma, využívanou zejména k zásobování potravinami a stavebním materiálem. Město bylo založeno v polovině 4. stol. před naším letopočtem a na jeho území se nachází velké množství antických památek. Zaniklo v roce 1557, kdy bylo zcela pohřbeno při rozsáhlých záplavách. Díky této přirozené konzervaci celé lokality mohla být Ostia archeologicky zkoumána již od 19. století, odkryta a zpřístupněna návštěvníkům.

Přednáška bude doprovázena ukázkami map a fotek.

Osnova přednášky:

Založení a město v nejstarších dobách

Období republiky a vliv rostoucí říše na Ostii

Ostia jako servisní místo pro Řím

Náboženský život ve městě

Důležitá kolegia a společenství v Ostii

Stavební rozmach v raném císařství

Stavby nových dvou přístavů – tzv. Portus

Křesťanství v Ostii

Město v pozdní antice a úpadek

Galerie muzea / 28. 6. 2016 od 17.00 hod.