NAMÍBIE – RÁJ MINERALOGŮ "PROSPEKTORŮ" Přednáška z cyklu Putování za minerály

Mineralogicko-cestopisná přednáška pro všechny zájemce živé i neživé přírody a cestování, prezentující zážitky z expedice pracovníků Mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea po jihoafrické Namibii, kteří v roce 2015 navštívili jak klasická mineralogická naleziště, tak byli přítomni objevům nových lokalit minerálů a ložisek nerostných surovin.
Přednášející: Luboš Vrtiška a Radana Malíková, Národní muzeum v Praze
Kamenářský dům / 15. 2. 2017 / 17.00 hod. / Vstupné: 20,- Kč
Mineralogicko-cestopisné přednášky 2017