MONGOLSKEM PO STOPÁCH LUMÍRA JISLA – PŘEDNÁŠKA

Další z cyklu doprovodných přednášek a besed k výstavě v „V srdci Hedvábné stezky“
Čtvrtek 11. prosince 2014 od 17.30 hod.
Turnovský rodák PhDr. Lumír Jisl (1921 – 1969)byl významný český archeolog a orientalista, který se věnoval mongolské a čínské historii a studiu mongolského, tibetského a japonského umění.  Mezi jeho nejznámější počiny patří pilotní zahraniční projekt české archeologie – první československo-mongolská expedice, která v roce 1958 v Mongolsku zkoumala památník turkického prince Kultegina. Napůl zapomenutý příběh expedice a její archeologické výsledky Vám představí Lucie Šmahelová.
Kromě dvouměsíčního výzkumu však Lumír Jisl strávil v Mongolsku a Číně více než půlrok na studijních cestách mezi lety 1957 a 1963, jak dokládá neméně zajímavá soukromá dokumentace, nalezená v jeho pozůstalosti a dosud nepublikovaná. Unikátními černobílými i barevnými fotografiemi a autentickými poznámkami z cest Vás provede Luboš Bělka a Veronika Kapišovská (Ústav religionistiky Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně a Archeologický ústav AV ČR v Praze)