LUMINISCENCE – CESTA SVĚTLA Zahájení výstavy

Zahájení výstavy v pátek 18. května v 17.00 hod. za hudebního doprovodu instrumentalistky Lenky Morávkové a skleněného nástroje Bohemian Cristal Instrument.
17.00, 19.00, 21.00 hod. Lenka Morávková jedinečné hudební vystoupení se skleněným nástrojem Bohemian Cristal Instrument (https://www.bohemiancristalinstrument.com)
19.00 a 22.00 hod. Komentovaná prohlídka výstavy vedená Mgr. Janem Bubalem
Muzejní noc, která proběhne v pátek 18. května, začne zcela netradičně, protože na jejím úplném začátku bude zahájena výstava s názvem Luminiscence – cesta světla, která zaujme návštěvníka jak svým obsahem, tak neobvyklými prostory, do kterých bude zasazena. Výstava se totiž bude nacházet v historických sklepeních turnovského muzea, které se nachází pod bývalou budovou zájezdního hostince „U zlatého Bažanta“, dnes administrativní budova Muzea Českého ráje. Sklepy od jejich vyčištění a rekonstrukce, která proběhla v roce 2011, byly veřejnosti zpřístupněny dosud jen dvakrát!!! Sama o sobě výstava je velkým lákadlem. Má totiž za úkol návštěvníka seznámit přístupnou formou, doplněnou o mnoho názorných exponátů, s jevem luminiscence, tedy světélkováním obvykle pevných nebo kapalných látek. Představte si, že přijdete do tmavého sklepení, kde budou svítit předměty a látky vám známé i neznámé různými barvami…a v tu chvíli si řeknete: „Jak je možné, že samovolně svítí?“ Oni zase tak sami od sebe nesvítí, jev luminiscence totiž vzniká excitací atomů, které lze docílit odlišnými způsoby, např. působením ultrafialových paprsků, chemickou reakcí nebo zahřátím. Podle toho, čím bylo vybuzení atomů způsobeno, rozlišujeme různé druhy luminiscence, které budou na výstavě postupně představeny.
Za použití bohatého obrazového materiálu a především názorných předmětů vám budou představeny široké možnosti využití luminiscence ve vědě, lékařství i každodenním životě, a postupně zjistíte, že luminiscence je všude kolem nás; nyní zejména díky světelným zdrojům založeným na svítivých diodách (LED). Dozvíte se, anebo přímo uvidíte, že schopnost světélkovat mají některé minerály, živočichové, rostliny, ale i syntetické materiály a peníze. O muzejní noci, ale i poté se budeme na vás těšit a doufáme, že se na cestě světla do útrob našeho sklepení neztratíte.
Výstava vzniká ve spolupráci s firmou CRYTUR, spol. s r.o., autoři některých panelů jsou Ivan Pelant (FZÚ) a Jan Valenta (MFF UK). O spolupráci a zapůjčení dalších exponátů probíhají jednání s dalšími významnými firmami.
Muzejní noc bude mít ve svém programu ještě jedno zajímavé specifikum a velký tahák. Na vernisáži výstavy Luminiscence – cesta světla a ještě na dvou pozdních dvacetiminutových koncertech zahraje na velmi netradiční hudební nástroj zvaný Bohemian Cristal Instrument Lenka Morávková. Lenka Morávková studuje na kalifornské univerzitě obory etnomuzikologie a digitální kompozice, momentálně žije v Los Angeles, kde i hudebně působí. Do Čech se vrátila jen na krátké období trvající několik měsíců a u nás v muzeu můžete slyšet jedno z mála plánovaných vystoupení v Čechách!
Upozornění pro návštěvníky: Z důvodu omezeného prostoru ve sklepení je možné na výstavu pouštět pouze skupiny do 15 osob.
Ve sklepě je chladno, proto i během letního období doporučujeme vzít si něco teplého na sebe.
Z bezpečnostních důvodů každý návštěvník dostane před vstupem do výstavních prostor ochrannou helmu.
 
Sklepení muzea / 18. 5. – 2. 9. 2018
(Zahájení výstavy bude součástí bohatého programu Turnovské muzejní noci)