Krystaly kolem nás – slavnostní zahájení výstavy

Krystaly přitahovaly pozornost člověka od pradávna. Zpočátku v nich spatřoval cosi magického a často jim přisuzoval léčivé účinky, později se naučil využívat jejich mimořádných vlastností. Krásné výtvory, ke kterým krystaly patří, většinou vytváří sama příroda při krystalizaci, ke které dochází například při chladnutí magmatu a při srážení horkých roztoků a plynů. V současnosti se bez krystalů neobejde žádný obor lidské činnosti. Proto začal člověk vyrábět krystaly, které jsou v různých směrech dokonalejší, než přírodní. Česká republika má ve výrobě krystalů dlouhou tradici. V letošním roce slaví 70. výročí založení následník podniku MonokrystalyTurnov – dynamicky se rozvíjející firma Crytur. Zajímavé exponáty představí výzkumná centra Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Ústav fyziky plazmatu AV ČR – Centrum OPTEC představuje špičkové evropské pracoviště v oborech krystalová a rentgenová, asférická optika, ve výzkumu a vývoji tenkých vrstev a v jemné mechanice. Svoji produkci ukáží firmy Crytur spol s.r.o, ENVINET a.s., Společnost Meopta-optika, s.r.o., která působí od roku 1933 v oblasti vývoje a výroby optických a přístrojů.  Vyrábí zaměřovací dalekohledy k loveckým zbraním a binokulární dalekohledy pro pozorování zvěře a ptactva. Optické sestavy pro skenery pro výrobce mikročipů, dělicí soustavy barev pro digitální projekci a optické systémy pro špičkovou zdravotní techniku. Součástí výrobního programu je i vojenská optika, ke které patří zaměřovací i pozorovací přístroje pro bojová vozidla s denním a nočním režimem, optické modulární systémy pro výstroj vojáka a speciální zbraňové systémy.  ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o., je předním světovým výrobcem polovodičů se sídlem ve Phoenixu v Arizoně. Jejich výrobky se uplatňují ve spotřební i průmyslová elektronika, telekomunikační technologie, automobilový průmysl a výpočetní technika.  POLPUR, spol. s.r.o. v Turnově patří mezi přední evropské výrobce brusných a leštících nástrojů. PRECIOSA, a.s.  BBT- Materials Processing, s.r.o., Monokrystaly s.r.o. představí kosmické pece, které pracovaly na palubě orbitální stanice MIR v letech 1984, v rámci programu INTERKOSMOS a od roku 1992 do 2001 v rámci programů Evropské kosmické agentury a Německého kosmického centra. Na výstavě se návštěvník seznámí s vlastnostmi, výrobou a využitím krystalů a dalšími perspektivami tohoto důležitého oboru.
Slavnostní zahájení výstavy ve čtvrtek 12. září od 16.30 hod. ve výstavním sále muzea.
Výstava potrvá do 31. 10. 2013