Křest knihy Čínský deník Lumíra Jisla z let 1957-1958

Doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc., český buddholog a religionista, představí čerstvě vydané knižní zpracování Čínského deníku Lumíra Jisla (spolueditorem je Pavel Šindelář). Letos uplyne šedesát let od půlročního pracovního pobytu předního československého archeologa Lumíra Jisla (1921-1969) v Čínské lidové republice. Byl tam vyslán Akademií věd, aby prozkoumal in situ stav archeologických nalezišť a připravil plán následné československo-čínské spolupráce v této oblasti. Druhým jeho úkolem bylo zmapovat významné památníky buddhismu v Číně, skalní chrámy a jeskyně, monumentální sochy a stavby.
Soukromý deník si Lumír Jisl vedl pravidelně, zapisoval si každý den do dvou kapesních zápisníků, které se zachovaly v jeho pozůstalosti a díky péči obou jeho dcer nyní spatřují světlo světa. Editoři knihy připravili jejich kritické vydání, tj. přepsali obsah deníku, doplnili původní text poznámkami pod čarou a připojili množství dosud nepublikovaných Jislových barevných a černobílých fotografií. Knižní úprava, mapy a celkový vzhled knihy je dílem Martina Pulicara, vnuka L. Jisla. V knize jsou dále jak čtyři odborné studie od obou editorů, Martina Slobodníka a Anny Zádrapové, tak i tři osobní vzpomínky od Miroslavy Pickové, Josefa Kanderta a Jiřího Šímy. Knihu vydalo nakladatelství Masarykovy univerzity Munipress, má celkem 320 stran.
Kamenářský dům / středa 3. 5. 2017 od 17.00 hod.