Krajina mladších prvohor v okolí Košťálova

Sraz: 27. června v sobotu v 8:15 na vlakovém nádraží v obci Libštát (vlak z Turnova odjíždí v 7:21)

Cíl: vlaková stanice Košťálov (v odpoledních hodinách, cca mezi 14.00 a 16.00)

Vzdálenost: cca 10 km mírně zvlněným terén; jeden výrazný výstup do kopce

Finanční náklady: dopravu na místo srazu a zpět si hradí každý sám

Vybavení: pevná obuv, vhodné oblečení (dle počasí), kladivo (palice) a majzlík, noviny nebo pytlíky na vzorky, batoh, svačina a pití na celý den, dobrá nálada, roušky do vlaku!!!

V Libštátu sejdeme k řece Olešce, v jejímž zářezu jsou odkryty sedimentární souvrství pískovců, jílovců a prachovců. Pokud nám jen vegetace dovolí, profil si prohlédneme a povíme si o sedimentaci v období karbonu a permu. Poté se vrátíme na cestu a co nejkratší cestou se vydáme do Košťálova. Přímo v obci se nachází PP Kovářův mlýn. V nevelkém lomu jsou odkryty prachovce, jílovce a arkózy. Lom byl založen k těžbě hořlavých lupků. Dnes je chráněn jako význačná paleontologická lokalita, protože tenké prachovce a jílovce obsahují zbytky rostlin a především živočichů (ryby, žraloci, obojživelníci). Jelikož je lokalita chráněná, můžeme sbírat jen v suti, ve které při troše štěstí najdeme alespoň rybí šupiny. Odtud se posuneme o kus dále do zářezu železniční trati, kde se nachází karbonské souvrství slepenců a pískovců. Na ně je vázáno měděné zrudnění typu „Red Bed“. Ve vrstvách můžeme narazit na povlaky azuritu nebo malachitu, z primárních rud chalkopyrit, pyrit nebo bornit.

Na závěr se podíváme na vulkanity. V činném lomu (vstup bez povolení majitele je zakázán!) se těží vulkanická žíla doleritu. Tato tmavá hornina se odlišuje od klasických melafyrových láv a na jejich puklinách se objevují zajímavé minerály, především žíly pektolitu, někdy s prehnitem, kalcitem nebo zajímavými zeolity. Podíváme se do starých lomů nad nádražím, prohlédneme si horninu a zkusíme objevit zajímavou mineralizaci. Odtud sejdeme na vlakové nádraží v Košťálově, kde naší exkurzi zakončíme.

Přihlášky na exkurzi zasílejte na e-mailovou adresu bubal@muzeum-turnov.cz, příp. telefonicky 778 779 917.


ZVEME VÁS NA GEOLOGICKÉ EXKURZE

I v letošním roce se opět můžete těšit na geologické exkurze, které pro vás připravil geolog Jan Bubal. Exkurze nejsou určeny jen zájemcům o geologické vědy, ale i všem milovníkům historie a krásné přírody. Exkurze zvládne každý, průměrně zdatný turista. Většinu výprav absolvujeme pomocí hromadné dopravy, a především pěšky (max. 12 km), na poslední se vydáme vlastními auty. K účasti je nutné přihlásit se na emailové adrese bubal@muzeum-turnov.cz, telefonním čísle: 778 779 917, nebo osobně na pokladně muzea (od 12.5.). V případě přetrvávající pandemie a karantény mohou být exkurze přesunuty nebo zrušeny. Podrobnosti ke každé exkurzi najdete v dostatečném předstihu na webových stránkách a facebookovém profilu muzea.

9. 5. Z nitra sopky až k lázeňským pramenům
Exkurzi zahájíme výstupem na Vyskeř, vrcholek, který byl v minulosti sopkou. Tím, že se ocitneme na nejvyšším místě široko daleko, tak budeme většinu cesty již jen klesat. Navštívíme jedno z největších skalních měst v Českém ráji, prohlédneme si významné skály a podíváme se na to, jak vznikají skalní věže a brány. Při sestupu se zastavíme na pitnou kůru do Sedmihorek. Zde můžeme počkat na vlak nebo dojít až do Turnova.

23. 5. Po stopách „českého granátu“ IV – tentokrát do Kolína
Ano, i v okolí Kolína se v minulosti těžili „české granáty“ a my se na ta místa pojedeme podívat. Navštívíme bývalé lomy a „doly“ v Ratboři, Sedlově nebo Bořeticích. Oproti jiným lokalitám, které jsme v minulosti navštívili, zde však uvidíme granáty i zarostlé v primární hornině. Z DŮVODU ŠPATNÉ PŘEDPOVĚDI POČASÍ SE TERMÍN EXKURZE PŘESOUVÁ NA NEDĚLÍ 24. KVĚTNA!!

7. 6. Za hornictvím do okolí Nového Města pod Smrkem
U Nového Města pod Smrkem, mezi Měděncem a Rapickou horou se v minulosti těžily skarnové rudy s obsahem cínu, ale i mědi, železa, olova a zinku. Vydáme se do míst, kde těžba probíhala, a kromě pozůstatku po dolování zkusíme sbírat minerály, které byly předmětem těžby. Podíváme se i na horniny jizerského krystalinika, z nichž jedna je velmi zvláštní. Exkurzi můžeme zakončit „U Spálené hospody“.

27. 6. Krajina mladších prvohor v okolí Košťálova
V karbonu se vrásnily naše hory, v jejichž předpolí vznikaly pánve s jezery. Naše území se nacházelo na rovníku, teploty zde byly vysoké a klima humidní. O pár milionů let později, v období zvaném perm, se naše území posunulo více k severu. Probíhala zde intenzivní sopečná činnost, naše klima bylo aridní, velmi suché. A právě do těchto dvou období, karbonu a permu, se společně vydáme.

5. 7. Exkurze do Polska II
Na polské straně Krkonoš se nachází městečko Szklarska Poreba, v jehož okolí se nachází několik mineralogických lokalit. Kromě nejvýše položeného lomu ve střední Evropě, který těžil mohutnou křemennou žílu, navštívíme i další lokality, kde bude možnost sbírat minerály (dle domluvy), a také místní mineralogické muzeu. V případě, že bude stále platit zákaz vstupu do Polska, bude exkurze zrušena nebo nahrazena.