KONEČNĚ VE VLASTNÍM! TURNOV NA CESTĚ K REPUBLICE Slavnostní zahájení výstavy

Historická výstava připomínající významné výročí vzniku republiky bude na pozadí tzv. velkých dějin prezentovat běžný život v regionu v poslední fázi existence monarchie a první týdny dění v novém státě. Důraz bude kladen na vizuální stránku, kde budou výrazným prvkem velkoformátové fotografie ze života ve městě doprovázené texty, které mají za úkol dovysvětlit a dokreslit představovanou situaci. Součástí připomenutí významného výročí bude cyklus přednášek přibližující vznik republiky v úrovni regionální i celostátní.
Slavnostní zahájení výstavy proběhne v neděli 28. 10. od 16.00 hod.
Výstavní sál / 28. 10. – 13. 1. 2019