JAK SE ŠILO NA STATKU (Každou prázdninovou sobotu na Dlaskově statku)

„JAK SE ŠILO NA STATKU“ – prázdninové řemeslné dílny na Dlaskově statku
O prázdninách čekají na návštěvníky Dlaskova statku řemeslné dílny – „Jak se šilo na statku“, které tematicky doprovodí výstavu „Kolovrátek, stav i jehla“. Návštěvníci se seznámí s tradičními technikami jako jsou předení na kolovratu, předtkalcovské techniky, tkaní na tkalcovském stavu, plstění, vyšívání či barvení přírodními barvivy.
Návštěvníci se zároveň dozvědí o postupu zpracování klasických textilních plodin (len, konopí) i živočišného materiálu (vlna). Se zkušenými lektory z řad řemeslníků se vydají po nitkách do minulosti a objeví její kouzlo i řadu nových dovedností.

11. 7. Jen kolovrátku zpívej – Předení na kolovratu i další řemeslné techniky (Iva Válková)
18. 7. U stavu a kolovratu – Předení na kolovratu a tkaní všeho druhu (Iva Válková, Josefína Válková)
25. – 26. 7. Dny lidové architektury Ochutnávka rozličných řemesel
Tkaní na tkalcovském stavu, zpracování ovčí vlny, plstění, štípání šindele (Iva Válková, Marie Hodboďová, Petr Klíma)
1. 8.       Utkáno a vyšito – Historické vyšívání a tkaní na tkalcovském stavu (Pavel Šrytr, Marie Hodboďová)
8. 8.       Červený šátečku – Historické vyšívání a barvení textilu přírodními barvivy (Pavel Šrytr, Hana Kristel)
15. 8.    Jak na plátno nebo sukno I. – Předení na kolovratu, tkaní všeho druhu a plstění (Iva Válková, Josefína Válková)
22. 8.    Jak na plátno nebo sukno II. – Předení na kolovratu, tkaní všeho druhu a plstění (Iva Válková, Josefína Válková)

Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova / 9.00 – 17.00 hod.