HOSPODÁŘSKÝ VÝVOJ VENKOVA A MĚST V ČECHÁCH DO POČÁTKU INDUSTRIALIZACE PŘEDNÁŠKOVÉ POSEZENÍ

Jako volný doplněk výstavy Ovce, moje ovce se budou v Kamenářském domě konat dvě přednášková posezení:
První přednáška seznámí s okolnostmi a vlivy, které přispívaly ke změnám našich vesnic, poddanských i královských měst od raného středověku přes přeměny pohusitské doby a třicetileté války až do doby, než české aglomerace začaly ovlivňovat modernizační procesy, které vytvořily průmyslovou společnost – tedy přibližně do poloviny 18. století.
Kamenářský dům / 26. dubna od 17.00 hod./ Vstupné: 25,- Kč


Druhé přednáškové posezení je plánováno na středu 17. května od 17.00 hod.
Stravování ve středověku a na počátku novověku
Tato přednáška bude částečně navazovat a doplňovat předchozí přednášku o hospodářském vývoji našich zemí. Věnována bude stravovacím návykům našich předků z různých sociálních vrstev, od venkovského obyvatelstva po panovnický dvůr. Zájemci se tak mohou dozvědět jak obecné stravovací návyky, které panovaly před více jak půl tisíciletím, tak i informace o výrobních postupech a konkrétních pokrmech.
Kamenářský dům / 17. května od 17.00 hod. / Vstupné: 25,- Kč