Geologie Českého ráje v deseti kilometrech

Mineralogická expedice

Sraz: 20. května v sobotu v 9.00 na vlakovém nádraží Malá Skála (pojedu vlakem z Turnova v 8:42)
Cíl: Malá Skála, nebo dle domluvy možnost pokračovat pěšky až do Turnova; možnost odjezdu z obce Frýdštejn
Vzdálenost: s návratem do Malé Skály 10 km; s návratem do Turnova 20 km (převážně z kopce)
Finance: dopravu na místo srazu a zpět si hradí každý sám; podle času a chuti možnost návštěvy hradu Frýdštejn
Vybavení: pevná obuv, vhodné oblečení (dle počasí a do lomů), svačina a pití na celý den (možnost dát si chlazený nebo teplý nápoj, příp. drobné občerstvení v provozech po cestě), kdo má kladivo a majzlík, batůžek a noviny na vzorky, dobrá nálada
 
Od vlakového nádraží v Malé Skále se vydáme k řece Jizeře a následně po červené značce se vydáme až na maloskalský Panteon. Z vyhlídky se nám otevře nádherný pohled na Maloskalské údolí s řekou Jizerou a přes údolí na skalní hřeben Suchých skal, který je pokračováním Maloskalského skalního hřebene. Zde si povíme o původu pískovců a vzniku skalních měst v Českém ráji a poté budeme pokračovat po značce na hrad Frýdštejn. Přímo pod hradem (směrem k silnici) se nachází žíla limburgitu. Zdejší limburgit proráží pískovce cenomanu na poruchové zóně a žíla je mocná okolo dvou metrů. Je to nejmladší projev vulkanické aktivity, který na cestě potkáme. Od hradu vede pak modrá turistická značka na vrchol Kopaniny (657 m n. m.). Tam, kde protíná tato modře značená cesta silnici, je to už blízko vrcholu, je bývalý lom zvaný Anděl Strážce. Dnes je z velké části zavezen, ale kdysi se zde těžíval štěrkový kámen z hornin železnobrodského krystalinika. V lomu můžeme pozorovat kontakt ložní žíly metadoleritu s nadložními chlorit – sericitickými fylity, což jsou nejstarší horniny na území Českého ráje (spodnopaleozoické stáří). V křemenných žilách se vyskytuje měděná mineralizace reprezentovaná především chalkopyritem a malachitem.
Na vrcholu Kopaniny je rozhledna, odkud je pěkný pohled na Jizerské hory a Krkonoše na severu, maloskalský skalní hřeben, Suché skály a Kozákov na východě a sedimenty české křídové pánve tvořící Český ráj na jihu. Z Kopaniny se vrátíme do Frýdštejna po silnici, která lemuje Mandlovou horu, na jejímž úpatí se nachází staré melafyrové lomy, ve kterých se nacházely nádherné acháty s bílou kresbou. Dnes je lom téměř zavezen odpadem, ale přesto v polohách nad lomem můžeme dodnes achátové pecky nacházet.
Když sejdeme až na křižovatku cest dole v obci, vydáme se po silnici na Sestroňovice. Po necelém kilometru je odbočka vpravo, do nového melafyrového lomu u Frýdštejna. Lom je sice v provozu, ale zkusím požádat o vstup. Pokud se mi podaří vyjednat vstup do lomu, včas to oznámím. V lomu se nachází úplná melafyrová parageneze nerostů: acháty, jaspisy, křemen a jeho barevné odrůdy (hlavně ametyst a záhněda), zeolity, kalcit, baryt, kašolong, ad.
Odtud se můžeme vrátit do obce a buď další cestu absolvovat autobusem do Turnova, nebo můžeme po silnici sejít do Malé Skály na vlak. V případě, když budou síly a chuť je možné sejít z kopečka až do Turnova. V místě, kde se nachází Bartošova pec, bychom si řekli něco o krasových lokalitách na území Českého ráje a v Dolánkách bychom se podívali na profil jizerským souvrstvím české křídové pánve.
Na konci dubna se uskutečnila první z řady exkurzí, které pro vás připravil mineralog a geolog Jan Bubal. Exkurze jsou připraveny celkem čtyři – dvě po zajímavostech a lokalitách Českého ráje a dvě jsou naplánované mimo region – jedna za granáty do Českého středohoří, a druhá za historií kutnohorského dolování. Pro zájemce se v červnu uskuteční ještě bonusová, čistě sběratelská exkurze vlastními auty na zeolity do Českého středohoří.
Všechny exkurze budou o víkendu s výjimkou exkurze Po stopách „českého granátu“, která se uskuteční v pátek. Všechny exkurze jsou ale bez výjimky celodenní. Výlety v Českém ráji se uskuteční pomocí hromadné dopravy (autobusy, vlaky) a především pěšky. Na obě exkurze mimo region Českého ráje vyrazíme pomocí objednaného mikrobusu. Z toho vyplývá, že na tyto exkurze bude potřeba zaplatit poplatek za náklady na mikrobus (viz níže), další náklady budou už jen za vstupy do muzea. Přihlásit se na exkurzi můžete na moji e-mailové adrese: bubal@muzeum-turnov.cz, ve výjimečných případech pokud nevlastníte e-mailovou adresu na telefonním čísle: 778 779 917 nebo osobně na pokladně muzea. Exkurze jsou omezené limitem 20 účastníků a při přihlašování bude rozhodovat pořadí. V případech, že by se mikrobus nenaplnil nebo za výrazně nepříznivého počasí, může dojít ke změně nebo ke zrušení exkurze. Přihlašovat se lze od začátku na všechny termíny. Přihlášeným účastníkům podám informace ke každé konkrétní exkurzi na e-mailové adresy nebo podle dohody v dostatečném časovém odstupu před exkurzí. Apeluji na každého zájemce, aby u pěších výletů po Českém ráji zvážil své síly a přihlásil se na ně podle svého uvážení (zase se nejedná o pochody, které by průměrně zdatný člověk nezvládl). Prosím, abyste brali přihlašování na exkurze závazně.