GEOLOGICKÁ EXKURZE Po stopách českého granátu III MIMOŘÁDNÁ AKCE

EXKURZE JIŽ PLNĚ OBSAZENA! Na tento termín se již nehlaste. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.
Sraz: 12. července v pátek v 7:35 na parkovišti (dvorku) u Muzea Českého ráje v Turnově
Poznámka1: i z Liberce a Jablonce je nejlepší cesta do Dolní Olešnice přes Turnov. Samozřejmě pokud někdo žije v Nové Pace, u Hořic nebo kolem Trutnova, je zbytečné, aby jel do Turnova! Je potřeba to však nahlásit.
Způsob dopravy: nejlépe vlastními auty; cesta veřejnou dopravou do Dolní Olešnice je sice možná, ale dosti kostrbatá a složitá. Záleží na vzájemné domluvě, do aut bychom se měli seskládat. Ne všichni vlastní auto a není zase nutné, abychom jeli více než 5-6 vozy!
Poznámka2: Prosím, aby se mi do pondělí 1. července nahlásili účastníci exkurze, kteří by byli ochotni na exkurzi vzít vlastní auto a kolik by v něm měli míst. Pak to zorganizuji.
Finance: dle domluvy příspěvek řidičům a vlastníkům vozidel na pohonné hmoty
Vybavení: pevná obuv a vhodné oblečení (exkurze proběhne v činném provozu; rozbahněný terén apod., holiny nemusí být od věci), kdo má může si vzít helmu, případně vestičku (helmy mám pro cca 15 lidí); kladivo a majzlík nejsou nutné, svačina a pití na celý den, batůžek, noviny a pytlíky na balení vzorků, dobrá nálada.
Exkurzi začneme na nově otevřeném ložisku granátů v Dolní Olešnici. Na ložisku byla těžba českých granátů (granát – pyrop) oficiálně zahájena teprve v dubnu. Granáty a s nimi ostatní těžké minerály vyvětrávají ze zde hojně rozšířených mocných poloh permokarbonských pískovců. Zdejší těžké minerály jsou silně zaoblené, prakticky bez zachovaných krystalových ploch, což svědčí o dlouhodobém transportu na větší vzdálenosti. Pyropy se vyskytují v kvartérních aluviálních štěrkopíscích, které začínají v hloubce cca 2,5 metru a mají mocnost až 1,5 metru. Vedle pyropu se v těžkém podílu objevuje křemen, hematit, rutil, kasiterit, apatit, vzácně almandin, safír nebo zlato. V hrubém podílu se vyskytují křemen-chalcedonové hmoty (chalcedon, achát, jaspis, odrůdy křemene), ale také zkamenělá dřeva.
Na závěr můžeme popojet k obci Stupná. Zde si prohlédnout pozůstatky po dolování zlata, podíváme se na staré doly i rýžovnické kopečky po rýžování v potoce zlatnice. Prohlédneme si kapličku a můžeme projít křížovou cestu.
Zde také naší exkurzi zakončíme a vyrazíme na zpáteční cestu.

Rýžování v povodí Kalenského potoka je vyhláškou zakázáno.

Přihlašování na exkurzi na e-mail: bubal@muzeum-turnov.cz
Ex6_granat