GEOLOGICKÁ EXKURZE Jarní procházka po Riegrově stezce

GEOLOGICKÁ EXKURZE
Jarní procházka po Riegrově stezce
Sraz: 21. dubna v neděli v 10:00 na vlakovém nádraží v Železném Brodě
Cíl: vlakové či autobusové nádraží Semily
Vzdálenost: cca 8 km rovinatým terénem nebo mírně z kopečka, často po upravené stezce, mnoho přestávek; pro zájemce možnost absolvovat dalších 5-6 km po melafyrových lokalitách v blízkém okolí Semil, první část do kopce, možná pole (pokud budou možnosti)
Finance: dopravu na místo a zpět si hradí každý sám
Vybavení: pevná obuv a vhodné oblečení dle počasí (velká část trasy vede po upravené stezce), svačina a pití na celý den (možnost dát si chlazený nebo teplý nápoj ve Spálově nebo Semilech, avšak jedná se o státní svátek, tak raději zvolit jistotu!!!), batůžek na případné vzorky, dobrá nálada.
Z vlakového nádraží v Železném Brodě se vydáme podél kolejí do Spálova. Po 300 metrech budeme míjet ukrytý, poměrně rozsáhlý lom založený v krystalických dolomitických vápencích, který je dnes již značně zarostlý. Navštívíme ho a porozhlédneme se v něm.
Odtud až do Spálova půjdeme podél kolejí, kde jsou v zářezu železnice odkryté výchozy hornin, které náleží přeměněným vulkanitům silurského vulkanického komplexu.
Za železniční zastávkou ve Spálově, projdeme kolem hydroelektrárny z počátku 20. století a vystoupáme do svahu vrchu Medence (544 m n. m.). Zde se na puklinách metavulkanitů často objevují menší či větší puklinové prameny. Jeden z nich byl upraven jako „Studánka Antala Staška“, a je považován jako zdroj výborné pitné vody. To už jsme v blízkosti břehu řeky Jizery. Poté projdeme asi 12 metrů dlouhým tunýlkem vystříleným ve skále. Zde si můžeme dobře prohlédnout nejen metabazity Medence, ale i na ně navazující horniny vulkanického komplexu – přeměněné tufy a tufity. Dále směrem k Bítouchovu jsou časté i „tufitické“ fylity s význačnou břidličnatou stavbou.
Další cesta nás zavede na tzv. Galerii. Dal ji vybudovat majitel textilní továrny v Semilech Schmidt, když před tím nechal rozšířit soutěsku Jizery, aby bylo zabráněno záplavám textilní továrny. Procházíme přímo nad tokem řeky Jizery protékající úzkou soutěskou. Kromě peřejí, drobných vodopádů a balvanů v řečišti můžeme pozorovat i obří hrnce, vzniklé na skalnatém dně řeky vířivým pohybem vody a za pomocí štěrku nebo velkých valounů. Ještě než vstoupíme do lučního porostu, v samotném závěru soutěsky si povšimneme změny hornin. Zde totiž řeka odkryla bítouchovskou žulu. Jde o usměrněnou a drcenou albitickou žulu, jediné těleso hlubinných vyvřelin v železnobrodském krystaliniku. Zároveň se jedná o nejstarší horninu na území Českého ráje. Do Semil už je to jen kousek, kde můžeme naši pouť zakončit, třeba někde na zahrádce s chladivým nápojem (ať to na velikonoční neděli s tím pohybem nepřeženeme J v případě, že bude kde). Pokud by se vám to zdálo málo, můžeme pokračovat dále do kopce za Semily a zkusit štěstí na vrchu Treperka nebo směrem k Benešovu u Semil, kde se dají hledat achátky nebo křemenné geody.
Přihlašování na exkurzi na e-mail: bubal@muzeum-turnov.cz
Ex1_Rieger

GEOLOGICKÉ EXKURZE